Splošni pogoji

 

Z aplikacijo Smart ARENA TM (v nadaljevanju »storitev«) upravlja podjetje Smart NARIS d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, matična številka: 3568679000, davčna številka: SI96926953, ki je tudi ponudnik storitev e-izobraževanja (v nadaljevanju »Podjetje«).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne aplikacije za e-izobraževanje Smart ARENA TM, pravice in obveznosti uporabnika ter urejajo poslovni odnos med Podjetjem in Uporabnikom.

 

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABNIKE

1. SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ta dogovor vas ali podjetje, ki ga predstavljate, zavezuje k splošnim pogojem, ki so predstavljeni v tem dokumentu v povezavi z vašo uporabo Smart ARENA programske opreme, mobilne aplikacije, storitev ali drugih ponudb na naši strani (v nadaljevanju Produktov).

Z uporabo Produktov ali s klikom na gumb » prijavi se« potrjujem, da (1) sem prejel Splošne pogoje, (2) sem prebral/a in razumel/a Splošne pogoje, (3) v celoti sprejemam Splošne pogoje in (4) sprejemam odgovornost za upoštevanje in spoštovanje vseh nadaljnjih določil.

2. SPLOŠNO

Produkti omogočajo uporabnikom (učencem) možnost, da se povežejo z neodvisnimi avtorji e-vsebin (v nadaljevanju Avtorji e-vsebin), ki nudijo izobraževalne storitve v (v E ali klasični obliki) spletnih učilnicah (v nadaljevanju Tečaji) Smart ARENE. Učenci in Avtorji e-vsebin so pojmovani kot »Uporabniki«. Produkti vključujejo tudi prostor za predstavitev Tečajev, podporne materiale ter sprejemanje povratnih informacij od Uporabnikov.

Podjetje si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te splošne pogoje, s tem da spremembe objavi na Strani. Spremembe postanejo veljavne 30 dni po objavi. Če Uporabnik po datumu, ko spremembe postanejo veljavne, še vedno uporablja Produkte, to pomeni, da sprejema te spremembe. S tem ko Uporabnik Stran obiskuje redno, poskrbi za poznavanje najnovejše različice splošnih pogojev.

Podjetje lahko spremeni Produkte ali prekine njihovo razpoložljivost kadarkoli.

Uporabnik je sam odgovoren za vse morebitne stroške (telefonska naročnina, prenos podatkov … ), ki nastanejo ob uporabi Produktov, kot tudi za vzdrževanje in ohranjanje mobilne in računalniške programske opreme in druge opreme, ki je morebiti potrebna za dostop in uporabo.

Če Uporabnik izbere uporabo ali dostop do Produktov, ki vključujejo plačilo, potem je odgovoren za to plačilo in vse davke, povezane s tem plačilom. Če uporabnik zagotovi

 

 

informacije kreditne kartice oz. podatke za ostale plačilne pogoje (npr. predračun) za plačilo Produkta, s tem zagotavlja, da je pooblaščen za podajanje informacij tega značaja in pooblašča Podjetje, da bremeni njegov bančni račun za Produkte, ki jih je izbral.

 

V primeru da te metode plačila ne uspejo, se podjetje lahko obrne na druge mehanizme, kot so:

 • Prekinitev dostopa do vseh Produktov, ki še niso bili plačani
 • Obrnitev na pristojne organe (družbe za izterjavo, odvetniške družbe) za reševanje tovrstnih težav.

Vaša uporaba Strani in aktivnosti na Strani morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vključno z zakoni o avtorskih pravicah, intelektualni lastnini in varstvu osebnih podatkov. V povezavi z uporabo Produktov na Strani je prepovedano; predložiti netočne ali zavestno napačne informacije; kopiranje, distribuiranje, spreminjanje, uničevanje, poškodovanje, poseganje v Produkte ali operacije na Strani; dodelovati Stran ali Produkte; Izdajati se za drugo osebo ali pridobiti nepooblaščen dostop do računa druge osebe; Vnesti kakšno koli vohunsko opremo, virus, črva ali kakršno koli drugo računalniško kodo, datoteko ali program, ki bi lahko poškodoval ali poneveril operacije ali drugo programsko opremo na Strani.

3. SPLOŠNI POGOJI

Stran je trg le za Avtorje e-vsebin in Uporabnike. Podjetje ne zaposluje Avtorjev e-vsebin in ni odgovorno za morebitne interakcije med Avtorji e-vsebin in njihovimi morebitnimi strankami. Podjetje ni odgovorno za spore, terjatve, izgube, poškodbe ali škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati med Avtorji e-vsebin in Uporabniki, vključno z zanašanjem Uporabnikov na informacije, ji jih je podal Avtor e-vsebin.

Podjetje nima nadzora nad predloženo Vsebino, ki je objavljena na Strani. Na kakšen koli način ne zagotavlja zanesljivosti, veljavnosti, natančnosti in resničnosti objavljene Vsebine. Z uporabo Produktov se lahko zgodi, da bo Uporabnik kakšno vsebino dojemal kot žaljivo, nedostojno ali sporno. Podjetje ni odgovorno, da bi Uporabnikom preprečevalo ogled takšnih vsebin.

Stran in Produkti vam lahko neposredno, preko Tečajev ali Avtorjev e-vsebin ponudijo dostop do povezav do tretjih strank. To ne pomeni, da podjetje podpira katero koli od tretjih strank ali da jih na kakršen koli način nadzoruje. Uporabnik mora sam presoditi, ali je dostopanje do strani Tretjih strank primerno in zavarovati svojo zasebnost in osebne informacije.

4. ZASEBNO

Vse osebne informacije, ki jih Uporabniki izdajo in potrdijo v povezavi z uporabo Produktov na Strani, so uporabljene izključno za uporabo Strani in Produktov. Uporabniki lahko zbirajo neosebne informacije o tečaju v povezavi s participacijo uporabnikov na Tečajih.
Informacije o Tečaju lahko vključujejo interakcijo uporabnikov z drugimi uporabniki, komentarje, ki jih uporabniki pišejo na forum, odgovore, ki jih uporabniki oddajajo, da zadostijo zahtevam tečaja ipd.
Uporabniki morajo strogo spoštovati politiko zasebnosti Podjetja, nanašajoč se na zbirko podatkov o uporabnikih.

5. KODEKS VEDENJA

Uporabnik je odgovoren za poznavanje in spoštovanje zakonov, pravil in predpisov, ki se nanašajo na uporabo Produktov. Uporabnik se strinja, da ne bo uporabljal Produktov ali Vsebine podjetja za zaposlovanje, zastopništvo ali vzpostavljanje kontakta z Avtorji e-vsebin ali s potencialnimi Uporabniki. Z njimi ne bo sklepal pogodb o zaposlitvi ali pogodb poslovne narave brez našega predhodnega pisnega dovoljenja, za katerega se odločimo na podlagi naše lastne presoje.

SPECIFIČNE OBVEZNOSTI UČENCEV, KI UPRABLJAJO STRAN

Če ste Uporabnik, ki se želi na Strani izobraževati (Učenec), jamčite, da:

 • Ste prebrali in razumeli informacije o cenah (poglejte točko Cena spodaj) preden ste pričeli Stran uporabljati in preden ste se registrirali za Tečaje ter se z njimi strinjate.
 • Če ste stari pod 18 let; ste pridobili soglasje od staršev ali zakonitega zastopnika pred uporabo te Strani, pred registracijo za tečaje in še preden ste kontaktirali Avtorja e-vsebin.
 • Ne boste nalagali, objavljali ali na kakšen koli drugi način prenašali neželenega in nedovoljenega oglaševanja, promocijskega materiala, vsiljene pošte, verižnih pisem, piramidnih shem ali drugih oblik nagovarjanja skozi Stran ali Produkte.
 • Ne boste objavljali neprimernih, žaljivih, rasističnih, sovražnih, seksističnih, pornografskih, netočnih, zavajajočih in obrekljivih vsebin.
 • Produktov ne boste reproducirali, distribuirali, javno prikazovali, posredovali javnosti, ustvarjali izpeljana dela ali kako drugače izkoristili Vsebino Podjetja, Produktov, Tečajev, razen v skladu s temi pogoji ali z dovoljenjem ustreznega Avtorja e-vsebin oz. soglasja ponudnika.
 • Ne boste razkrivali nobenih osebnih informacij Avtorjem e-vsebin in sicer sprejemali odgovornost za razkrivanje in uporabo svojih osebnih podatkov.
 • Ne boste zbirali osebnih informacij od Avtorjev e-vsebin ali drugih Uporabnikov.

 

*Specifične obveznosti Avtorjev e-vsebin so opisane in določene v Splošnih pogojih za Avtorje e-vsebin

6. REGISTRACIJA

Za registracijo poslovnega subjekta morate najprej sprejeti Splošne pogoje ter biti obstoječ uporabnik aplikacije Smart ARENA TM.

Za registracijo potrebujete svoj račun, uporabniško ime ter geslo.

Informacije, ki jih bo uporabnik predal v procesu registracije bodo pomagale Podjetju pri ponudbi vsebine, storitvah za stranko in pri upravljanju aplikacije.

Uporabnik je sam odgovoren za ohranjanje zaupnosti svojega računa, uporabniškega imena in gesla (v nadaljevanju Uporabniški Račun) in za aktivnosti, povezane z uporabo tega Računa. Uporabnik zagotavlja, da so informacije Računa točne.

Podjetje se ne zavezuje k preverjanju resničnosti podatkov, posredovanih s strani uporabnika. Podjetje si pridržuje pravico, da v primeru dokazov ali utemeljenega suma, da so posredovani podatki neresnični, netočni, zastareli ali pomanjkljivi, vaš račun začasno ustavi ali prekine.

Uporabnik mora Podjetje obvestiti, če se pojavi sum o nepooblaščeni uporabi Računa uporabnika ali sum o kakršni koli drugi obliki kršitve varnosti. Poskrbeti mora, da se ob zaključku vsake uporabe iz Računa odjavi.

Uporabnik svojega Računa ne sme prenašati na katero koli drugo osebo in obenem ne sme brez dovoljenja imetnika Računa sam uporabljati Računa drugih uporabnikov.

V primeru da uporabnik za uporabo svojega Računa pooblasti ali registrira drugega posameznika (vključno z mladoletniki) je v celoti odgovoren za (i) ravnanje tega uporabnika na Strani (ii) nadzorovanje dostopa in uporabo Produktov (iii) posledice kakršne koli zlorabe.

Podjetje Uporabniku zagotavlja omejeno, neprenosljivo licenco za dostop in uporabo Vsebine podjetja, za katero je uporabnik plačal. Uporaba licence, vezana na uporabo posameznih Tečajev ali Produktov, je namenjena izključno v nekomercialne, izobraževalne namene in mora biti v skladu s temi splošnimi pogoji. Vsak drug način uporabe licence je izrecno prepovedan, razen v primeru, da Podjetje izda pisno soglasje za drugačno uporabo. Uporabniku ni dovoljeno podvajati, prerazporejati, posredovati, dodeljevati, prodajati, oddajati, spreminjati, prilagajati, urejati, prenašati ali izdelovati izpeljanih del Vsebine podjetja, razen v primeru, da Podjetje poda Uporabniku izrecno dovoljenje. Vsebina podjetja je Uporabniku le posojena v uporabo in ne prodana.

Avtor e-vsebin Uporabniku ne sme odobriti pravice do ogleda Vsebin podjetja in vsak tak poskus neposrednega dovoljenja za ogled Vsebin podjetja bo veljal za kršitev teh splošnih pogojev.

 

PODJETJE SPOŠTUJE VSE ZAKONE O AVTORSKIH PRAVICAH, VARSTVU OSEBNIH PODATKOV IN DRUGE ZAKONE, VEZANE NA VSEBINO IN INFORMACIJE IN NE BO DOPUŠČALO KRŠITEV OMENJENE ZAKONODAJE.

NE GLEDE NE PREJ NAVEDENO, PODJETJE NE PREVERJA PREDLOŽENH VSEBIN AVTORJEV E-VSEBIN IN TAKO UPORABNIK VSEBINO UPORABLJA NA LASTNO ODGOVORNOST.

 

 

PODJETJE NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN UPORABNIKA.

PREGLED IN OBJAVA PREDLOŽENIH VSEBIN S STRANI PODJETJA NA STRANI IN SKOZI PRODUKTE NE POMENI, DA PODJETJE TE VSEBINE ODOBRAVA IN JAMČI, DA SO PREDLOŽENE VSEBINE BREZ KRŠITEV ZGORAJ OMENJENIH ZAKONOV (ZAKON O AVTORSKIH PRAVICAH, ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ITD). PODJETJE PRAV TAKO NE JAMČI, DA SO INFORMACIJE, PREDSTAVLJENE V VSEBINAH, TOČNE, PRIMERNE UPORABNE TER DA SLUŽIJO TOČNO DOLOČENEMU NAMENU.

Če Uporabnik prepozna, da predložena Vsebina krši kateri koli zakon/predpis ali da je netočna ali predstavlja kakršno koli tveganje za tretjo stranko, je odgovornost Uporabnika, da takšno kršitev prijavi in ubere takšne korake, ki bodo situacijo popravili.

Če Uporabnik prepozna, da predložena vsebina tretje stranke ali katera koli Vsebina Podjetja krši kateri koli zakon, predpis (vključno z zakonom o avtorskih pravicah), mora svoje ugotovitve nemudoma javiti Podjetju.

7. NAČINI PLAČILA

Sprejemamo plačila preko kreditnih kartic ali z bančnim nakazilom po predračunu.

V primeru plačila z bančnim nakazilom je potrebno izpolniti obrazec z vsemi potrebnimi informacijami za izdajo predračuna.

Dostop do Vsebine se aktivira takoj po prejemu plačila.

Po opravljenem plačilu Ponudnik izda račun v pdf formatu na e-naslov administratorja. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

8. CENA

Cena se obračunava po veljavnem ceniku v Smart Arena Marketu oz. po veljavnem ceniku v trenutku sklenitve oz. obnove naročniškega paketa in velja za vse naročnike enako.

Načini plačila ter ceniki se lahko spremenijo po lastni presoji Podjetja. Podjetje se obvezuje k ažurnemu vzdrževanju veljavnega cenika na aplikaciji. Uporabnik pa se zavezuje k spremljanju veljavnega cenika oz. vpogleda v veljavni cenik pred sklepanjem naročniškega paketa ali zakupom e-vsebin.

Vse cene so neto cene brez DDV in drugih davkov, razen če je izrecno napisano drugače.

V primeru neuporabe Storitve ali e-vsebin, Ponudnik ni obvezan k povračilu stroškov.

Popusti, promocijske kode ipd. se praviloma ne seštevajo. Darilnih bonov in kod bonusov za popust ni možno menjati za gotovino.

9. BLAGOVNE ZNAMKE

Blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi (»blagovnih znamk«), ki se prikazujejo na Strani in skozi Produkte so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke naših partnerjev ali tretjih strank in so zaščitene v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in drugih držav. Vse pravice so zadržane in kot Uporabniki ne smete spreminjati ali izrabljati blagovnih znamk ali se povezovati z njimi brez dovoljenja Podjetja.

10. GARANCIJSKI POGOJI

PRODUKTI, STRAN, VSEBINA PODJETJA, PREDLOŽENA VSEBINA, TEČAJI IN DRUGI MATERIALI, KI SO DOSEGLJIVI UPORABNIKOM SKOZI STRAN ALI PRODUKTE, SO NA VOLJO V TAKŠNI OBLIKI »KOT SO«. TO POMENI, DA JE VSEBINA PODJETJA BREZ GARANCIJE KAKRŠNE KOLI VRSTE. PODJETJE ODKLANJA KAKRŠEN KOLI TIP GARANCIJE (POGODBEN ALI PREDPISAN), VKLJUČNO Z JAMSTVOM NA KVALITETO, JAMSTVOM, DA VSEBINA SLUŽI TOČNO DOLOČENEMU NAMENU, JAMSTVOM O NATANČNOSTI, JAMSTVOM O VSEBINI BREZ NAPAK IN JAMSTVOM O PRIMERNOSTI IN RAZPOLOŽLJIVOSTI VSEBINE.

11. OMEJITEV ODŠKODNINE

UPNIK IMA PRAVICO DO POVRAČILA NENADNE ŠKODE IN IZGUBLJENEGA DOBIČKA, KI BI JU DOLŽNIK MORAL PRIČAKOVATI OB KRŠITVI POGODBE KOT MOŽNI POSLEDICI KRŠITVE POGODBE GLEDE NA DEJSTVA, KI SO MU BILA TAKRAT ZNANA ALI BI MU MORALA BITI ZNANA.

ČE JE PRI KRŠITVI OBVEZNOSTI NASTALA ZA UPNIKA POLEG ŠKODE TUDI KAKŠNA KORIST, JO JE TREBA PRI ODMERI ODŠKODNINE PRIMERNO UPOŠTEVATI.

STRANKA, KI SE SKLICUJE NA KRŠITEV POGODBE, MORA STORITI VSE RAZUMNE UKREPE, DA BI SE ZMANJŠALA ŠKODA, KI JO JE TA KRŠITEV POVZROČILA, SICER LAHKO DRUGA STRANKA ZAHTEVA ZMANJŠANJE ODŠKODNINE.

SKUPNA ODŠKODNINA PODJETJA NA PODLAGI TEH SPLOŠNIH POGOJEV JE OMEJENA NA ZNESKE, VEZANE NA PLAČILO TEČAJEV ALI PRODUKTOV, NA PODLAGI KATERIH JE ODGOVORNOST NASTALA.

12. PREKINITEV UPORABE

Podjetje lahko v primeru kršitev teh splošnih pogojev ali veljavnih politik, ki jih Podjetje od časa do časa objavlja na svoji Strani, Uporabniku kadar koli brez obvestila prekine uporabo Produktov na Strani. Podjetje si pridržuje pravico, da prekine prikaz in uporabo katerega koli od ponujenih Produktov, Tečajev ali Vsebine ob katerem koli času. Uporabnik lahko preneha z uporabo Strani in Produktov v katerem koli času na način, da preneha z uporabo Produktov ali pa kontaktira ekipo Smart Naris na elektronski naslov [email protected]. (v primeru, da je Uporabnik Avtor e-vsebin, bodo Uporabniki, vpisani v tečaje Avtorja e-vsebin še vedno imeli dostop do tečajev, dokler ne preteče datum trajanja tečajev.)

Podjetje nima obveznosti do hrambe Uporabniških računov Uporabnikov ali predložene Vsebine za katero koli časovno obdobje nad predpisanim časom s strani zakonodaje. Uporabnik mora ob prenehanju uporabe prenehati z vsakršno uporabo Strani, Produktov in Vsebine. Kakršne koli pridobljene pravice do plačila ali jamstva v odstavkih 7, 8, 11-14 bodo prevladala nad prekinitvijo.

13. ELEKTRONSKA OBVESTILA

Uporabnik se strinja, da pri uporabi Produktov ali komunikaciji s Podjetjem, Podjetje z Uporabnikom lahko komunicira elektronsko; glede varnosti, zasebnosti ali drugih tematik, ki se nanašajo na uporabniško izkušnjo Produktov. Če podjetje ugotovi, da je prišlo do kršitve varnostnega sistema, Uporabnika o tem lahko obvesti elektronsko z objavo obvestila v njegov Uporabniški račun ali z obvestilom po elektronski pošti.

Uporabnik ima zakonsko pravico do prejemanja teh obvestil v pisni obliki. Če kot Uporabnik želite brezplačno prejemati zgoraj omenjena obvestila glede kršitev varnostnega sistema v pisni obliki (ali prekiniti z obveščanjem v pisni obliki), lahko o tem obvestite Podjetje na elektronski naslov [email protected].

14. VRAČILA IN REKLAMACIJE

Ponudnik lahko nudi Uporabnikom trideset (30) dnevno možnost za vračilo denarja za kupljeno vsebino brez dodatnih vprašanj. Uporabniki imajo pravico, da prejmejo povračilo denarja kot definirano v tem odstavku.
Niti Avtorji e-vsebin niti Ponudnik ne bo dobil kakršnih koli plačil ali provizij za tiste storitve/transakcije, za katere se je vložil zahtevek za vračilo denarja.
Uporabniki so upravičeni do vračila denarja, vezano na splošne pogoje in Avtorji e-vsebin se strinjajo, da Ponudnik lahko odšteje takšna vračila denarja od zneska/plačila, ki je namenjen Avtorjem e-vsebin.
Iz tega razloga bo Ponudnik zadržal vsa plačila za časovno obdobje, v katerem lahko uporabniki dobijo vrnjen denar. Če uporabnik ne zahteva vračila denarja, bodo plačila izvedena zadnji dan v mesecu po preteku časovnega obdobja, ko lahko uporabniki še zahtevajo vračilo denarja.
Plačila bodo izvedena po navedenih izračunih, v evrih (EUR), skozi bančne transakcije. Pri tem ste odgovorni, da Podjetju posredujte vse informacije identitetne in davčne narave, potrebne za plačila zneskov, ki jih podjetje dolguje.

15. RAZNO

 1. Celoten dogovor: Ti Splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor o medsebojnem razmerju med Podjetjem in Uporabnikom glede Storitve. Vsi morebitni pred obstoječi pisni ali ustni dogovori so izrecno preklicani.
 2. Avtonomija: Če se ugotovi, da je katera koli določba iz teh Splošnih pogojev nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se bo ta določba odstranila iz teh Splošnih pogojev. To ne bo vplivalo na veljavnost in izvršljivost preostalih določb v Splošnih pogojih.
 3. Opustitev: Dogovor, ki sprejema te Splošne pogoje se lahko odpove samo s pisno listino, potrjeno od stranke, ki je zadolžena za odobritev takšnih listin.
 4. Prenosljivost: Niti pravice niti odgovornosti opredeljene znotraj teh Splošnih pogojev niso prenosljivi na tretje osebe s strani katerekoli stranke, razen s pisnim dovoljenjem in izjemoma v primerih prevzemov, združitev ali ostalih primerov spremembe nadzora.