Prek učinkovite komunikacije s strankami do uspešnih poslovnih odnosov

Kako uspešno voditi komunikacijo s strankami, obvladati stranke s težavnim vedenjem in z uspešno poslovno komunikacijo dolgoročno zgraditi uspešne odnose?

-

Rating

2


Enrolled users

23


Lectures

Duration

1h 30min

Language

Slovenian

120,00€

VAT not included

Author


Anja Kovačič

Podjetje HRM je svetovalno podjetje, fokusirano na kadrovski management in razvoj vodenja. Gradijo kadrovske procese in sistem vodenja, ki je učinkovit, usmerjen v razvoj zaposlenih, motivira zaposlene in je usklajen z delovno pravno zakonodajo. Z njihovo storitvijo dobijo vodje orodja za lažje in bolj učinkovito vodenje ljudi, hkrati pa usposabljajo in svetujejo vodjem za uporabo teh orodij. <br></br> Delujejo na različnih vidikih razvoja vodenja in ravnanja z zaposlenimi: </br> OPERATIVNI VIDIK: vodijo kadrovsko operativne postopke, sodelujejo z zunanjimi inštitucijami, analizirajo kadrovske podatke, rešujejo kadrovska vprašanja za zaposlene </br> STROKOVNI VIDIK: rešujejo strokovna kadrovska in vodstvena vprašanja, uvajajo dobre strokovne prakse z vidika kadrovskih procesov in sistemov vodenja </br> DELOVNO PRAVNI VIDIK: vodijo delovno pravne postopke in skrbijo za zakonitost poslovanja na področju delovnih razmerij </br> STRATEŠKI VIDIK: strateško upravljajo in načrtujejo kadre ter druge vodstvene procese, svetujejo vodstvu podjetja pri korporativnem upravljanju in oblikovanju kadrovske politike

What will you be learning?


Spoznajte, kako lahko uspešno obvladate tudi najzahtevnejše stranke in z njimi vzpostavite učinkovito komunikacijo in dobre odnose.

Vam povzročajo preglavice vzvišene, klepetave ali preobčutljive stranke? Se v komunikaciji z njimi vedno znova počutite ponižane, jezne ali nemočne? Se vam zdi, da nikakor ne morete najti skupnega jezika, zaradi česar trpijo delovni procesi, cilji in celo odnosi na sploh? Na tečaju obvladovanja težavnih strank boste spoznali pomembna načela in napredne tehnike za obvladovanje sogovornikov, ki imajo za vas težavno in moteče vedenje. Splošna načela in konkretne tehnike vam bodo pomagali pri uspešnejši komunikaciji, doseganju ciljev in vzpostavljanju uspešnih, konstruktivnih in učinkovitih odnosov. Dotaknili se bomo tudi ene izmed teorij psihološke prakse, transakcijske analize, ki z modelom uravnavanja odnosov preko ego stanj pripomore k uspešnejši komunikaciji z različnimi vrstami sogovornikov. 

Strokovna vsebina tečaja je oblikovana na podlagi dolgoletnih izkušenj na HRM področju, temelji pa na poglobljenem poznavanju psihologije, predvsem psihologije dela.


Zakaj na tečaj? 

 • Spoznali boste različna vedenja, ki jih ljudje dojemamo kot moteča.
 • Osvojili boste tehnike za obvladovanje različnih tipov težavnih strank.
 • Naučili se boste obvladovati svoja čustva in tudi v najtežjih situacijah ravnati razumsko.
 • Spoznali boste, kako lahko obvladate sogovornikova čustva in vzpostavite uspešno komunikacijo z namenom učinkovite prodaje.
 • Seznanili se boste z osnovami transakcijske analize in modelom uravnavanja medosebnih odnosov preko različnih ego stanj.
   
Učinkovita komunikacija je nujen pogoj za uspešne delovne, pa tudi osebne odnose. Ljudje se vse prevečkrat zapletamo v spore ali nesoglasja, ki bi se jim bilo mogoče izogniti že z racionalnejšim pogledom na različne težavne situacije. Posledice se odražajo v slabši organizacijski klimi, nedoseganju ciljev, vse slabših odnosih ali celo nesoglasjih in sporih. Pri delu s strankami so dobri odnosi ključnega pomena, saj v primeru neuspešne komunikacije ne moremo uspešno zaključiti prodajnega pogovora in seveda prodaje. Strokovnjaki s področja psihologije dela se že desetletja ukvarjajo s tehnikami in metodami, ki ljudem omogočajo, da premagajo tovrstne ovire in izboljšajo medsebojno sodelovanje.
 

Content goals


 • Na tečaju obvladovanja težavnih strank se boste spoznali s psihološkim ozadjem težavnih komunikacijskih situacij, se srečali s čustvi, ki se pri tem porajajo tako v nas samih kot pri sogovornikih, in se naučili, da je ključ do uspeha razumsko obvladovanje problema. Kako torej 'izklopiti' čustva in 'vklopiti' razum? Več o tem na tečaju. Vabljeni!
 • Spoznali boste različna vedenja, ki jih ljudje dojemamo kot moteča
 • Osvojili boste tehnike za obvladovanje različnih tipov težavnih strank.
 • Naučili se boste obvladovati svoja čustva in tudi v najtežjih situacijah ravnati razumsko
 • Seznanili se boste z osnovami transakcijske analize in modelom uravnavanja medosebnih odnosov preko različnih ego stanj.

Target audience


 • Vodje, člani delovnih timov, ljudje, ki so v stiku s strankami, vsi, ki bi želeli izboljšati medosebne odnose.
 • Člani delovnih timov
 • Vsi, ki so v stiku s strankami
 • Vsi, ki bi si želeli izboljšati osebne odnose

Curriculum


Prodajalec avtomoblov


Komunikacija je ključ do uspeha


Ali veste, kaj je komunikacija?


Verbalna in neverbalna komunikacija


Težave in motnje v komunikaciji


Aktivno in pasivno poslušanje


Kaj je konflikt?


Reševanje konfliktov


Strategije reševanja konfliktov


Strategije reševanja konfliktov 2


Kompromis in sodelovanje - postopek


Ko prevladajo čustva


Kako ohraniti razum, ko v komunikaciji prevladajo močna čustva?


Odnos do sebe in drugih


Običajne stranke in ugodno komunikacijsko vzdušje


Težavne stranke


Ko nam stranka ne pusti do besede


Ko doživimo verbalni napad


Ko nam stranka ne pove dovolj


Ko se stranka vede vzvišeno in nespoštljivo


Ko je stranka negativno naravnana ali želi v pogovoru z nami reševati svoje osebne težave


Ko nam stranka ne zaupa


Namesto zaključka