Postavljanje osebnih ciljev za učinkovit razvoj in uspešnejše delo

Kako nam lahko učinkovito postavljanje osebnih ciljev pomaga pri premagovanju izzivov in vsakodnevnih delovnih zahtevah, osebni rasti, kariernem napredku in zvišanju motivacije.

-

Rating

4


Enrolled users

23


Lectures

Duration

1h 15min

Language

Slovenian

150,00€

VAT not included

Author


Anja Kovačič

Podjetje HRM je svetovalno podjetje, fokusirano na kadrovski management in razvoj vodenja. Gradijo kadrovske procese in sistem vodenja, ki je učinkovit, usmerjen v razvoj zaposlenih, motivira zaposlene in je usklajen z delovno pravno zakonodajo. Z njihovo storitvijo dobijo vodje orodja za lažje in bolj učinkovito vodenje ljudi, hkrati pa usposabljajo in svetujejo vodjem za uporabo teh orodij. <br></br> Delujejo na različnih vidikih razvoja vodenja in ravnanja z zaposlenimi: </br> OPERATIVNI VIDIK: vodijo kadrovsko operativne postopke, sodelujejo z zunanjimi inštitucijami, analizirajo kadrovske podatke, rešujejo kadrovska vprašanja za zaposlene </br> STROKOVNI VIDIK: rešujejo strokovna kadrovska in vodstvena vprašanja, uvajajo dobre strokovne prakse z vidika kadrovskih procesov in sistemov vodenja </br> DELOVNO PRAVNI VIDIK: vodijo delovno pravne postopke in skrbijo za zakonitost poslovanja na področju delovnih razmerij </br> STRATEŠKI VIDIK: strateško upravljajo in načrtujejo kadre ter druge vodstvene procese, svetujejo vodstvu podjetja pri korporativnem upravljanju in oblikovanju kadrovske politike

What will you be learning?


Spoznajte, kako lahko z učinkovitim postavljanjem jasnih, natančno opredeljenih ciljev dosežemo svoje želje in pričakovanja ter uspešno premagujemo delovne izzive.

Ste že imeli občutek, da veliko delate, rezultatov pa kar ni in ni? Se vam je že zgodilo, da ste v nek projekt vložili ogromno truda, zastavljenih ciljev pa niste dosegli? Eden od razlogov so najverjetneje nepopolno postavljeni cilji. Za  zastavljanje specifičnih, natančno opredeljenih ciljev je potreben dober razmislek o tem, kaj si želimo doseči. Postavljanje specifičnih, natančno opredeljenih ciljev nam pomaga natančneje začrtati naše želje in pričakovane dosežke za prihodnost. Poleg tega nam jasen in specifičen cilj omogoča natančneje določiti, kaj potrebujemo, da zastavljen cilj tudi dosežemo.

Postavljanje ciljev je izredno pomembno, saj pri posamezniku spodbudi motivacijo in omogoča jasnejši pogled v prihodnost. Specifičen cilj nam pomaga opredeliti, kakšno znanje in katere veščine potrebujemo za njegovo dosego, koliko časa potrebujemo, koliko napora bo zahteval od nas in kam moramo osredotočiti svoja prizadevanja. Jasen in točno opredeljen cilj nam kasneje ob njegovem dosegu tudi omogoča, da lažje izmerimo velikost našega dosežka in smo nanj ponosni. Vse to vpliva na povečanje zadovoljstva, občutkov uspeha in povišanje samozavesti, kar spodbuja nadaljnjo pozitivno naravnanost pri soočanju z prihodnjimi izzivi. 

Content goals


  • Na tečaju boste pridobili znanje o učinkovitem postavljanju ciljev po različnih metodah, ki vam bodo omogočile lažje spopadanje z izzivi, boljšo aktivacijo vseh potrebnih resursov za dosego cilja in navsezadnje tudi opazne in merljive rezultate svojih prizadevanj. Vabljeni!
  • Spoznali boste prednosti, ki jih prinaša učinkovito postavljanje ciljev
  • Usvojili boste veščine postavljanja in doseganja ciljev po različnih modelih

Target audience


  • Vsi, ki si želite učinkoviteje postavljati cilje tako na poklicnem kot na osebnem področju.
  • Vodje, ki sodelavce usmerjajo k doseganju ciljev.
  • Kadrovski delavci

Curriculum


Pomen postavljanja ciljev


Želja ali cilj?


Ali znam postaviti osebne cilje?


Kaj vse je pomembno pri postavljanju ciljev?


Cilje si zapišite


Cilje natančno opredelite


Cilji naj imajo realen časovni okvir


Cilje vizualizirajte


Cilji naj bodo dosegljivi


Cilji naj bodo obvladljivi


Ne pozabite na ovire


Premagovanje ovir


Spremljanje napredka


Obljubite si nagrado!


Povzetek


S.M.A.R.T.


GROW MODEL


Model metakognicije


Povzetek modelov


Osebnost


Upravljanje časa


Napake postavljanja ciljev


Povzetek tečaja