Obveznice za telebane

Po opravljenem tečaju boste razumeli, kaj pomeni zahtevana donosnost, poznali boste različne vrste obveznic, vedeli boste, zakaj so grške bolj tvegane kot nemške, kakšna je dinamika cen in zahtevanih donosov, ter še mnogo več. Pridobili boste znanje o obveznicah, ki ga boste lahko uporabili na več nivojih - razumeli boste kaj poročajo mediji o padcih in rasteh zahtevanih donosov na različne državne obveznice, vedeli boste, da znižanje bonitetne ocene odraža višje tveganje, kar bo zvišalo zahtevano donosnost, v debati boste lahko bolj poglobljeno argumentirali, kdaj je dober čas za državno zadolževanje, ipd. Dodatno boste z znanjem lažje prišli do odločitve ali se naložba v obveznice ali obvezniške sklade trenutno izplača ali ne, kje so tveganja in kakšni so pričakovani donosi.

SAplaceholder

-

Rating

4


Enrolled users

25


Lectures

Duration

1h 04min

Language

Slovenian

Content category

Finance

55,00€

VAT not included

Author


Luka Gubo

Kvantitativni analitik in upravljavec sklada FT Quant Luka Gubo ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja kvantitativnih modelov in investicijskih strategij. Njegov fokus je implementacija ugotovitev priznanih svetovnih akademikov v prakso, kar pomeni razvoj investicijskih pristopov, ki imajo visoke tveganju prilagojene donose. Zagovarja popolno transparentnost delovanja in čim bolj sistematično odločanje v investicijskem procesu. <br></br> Za slovenske medije je pogosto vir informacij ali v obliki posvetov ali pisanja prispevkov in kolumn. Njegovi prispevki in komentarji so bili objavljeni v vseh večjih slovenskih medijih (Planet Siol.net, 24ur.com, Delo, Dnevnik, Finance, RTV Slo, Radio Slovenija, Val202, idr.) <br></br> Portal Finančni trgi je združenje dolgoletnih in izkušenih trgovalcev s področja različnih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje po različnih borzah po svetu. Namen portala je spodbujanje strokovnega razvoja in načina trgovanja ter prenos znanj, informacij in izkušenj med vse ljudi, ki bi želeli dvigniti nivo finančne pismenosti v Sloveniji. <br></br> Smo edini v Sloveniji, ki že sedmo leto organizirano izvajamo izobraževanja na temo trgovanja na ameriških delniških trgih, izobraževanja o trgovanju z opcijami in izobraževanja o investiranju. Pomagali smo že več kot 300 trgovalcem in investitorjem, ki so koristili naša izobraževanja.

What will you be learning?


Slovenija se je zadolžila po rekordno visoki obrestni meri zaradi nižje bonitetne ocene. Grčija ima težave z odplačevanjem dolgov. Amerika izdala nove 30-letne obveznice. Nemčija izdala inflacijsko zaščitene obveznice.

Vas zgornji naslovi iz medijev begajo? Veste, da gre za zadolževanje na trgu, ne poznate pa podrobnosti?

To e-izobraževanje je narejeno prav za vas. Spoznali boste, kako deluje trg obveznic, kdo in kako jih izdaja, kaj je to zahtevana donosnost do dospetja, in še mnogo več!

Pridobili boste znanje o obveznicah, ki ga boste lahko uporabili na več nivojih - razumeli boste kaj poročajo mediji o padcih in rasteh zahtevanih donosov na različne državne obveznice, vedeli boste, da znižanje bonitetne ocene odraža višje tveganje, kar bo zvišalo zahtevano donosnost, v debati boste lahko bolj poglobljeno argumentirali, kdaj je dober čas za državno zadolževanje, ipd.

Po končanem tečaju boste prejeli tudi certifikat od podjetja Finančni Trgi.
 
S pomočjo tečaja boste:
 
 • izvedeli, kaj je obveznica
 • poznali, katere vrste obveznic poznamo
 • izvedeli, kaj je podjetniška in kaj državna obveznica
 • spoznali, kako poteka proces izdaje obveznice
 • spoznali, kje se večina obveznic trguje
 • spoznali koncepte:  nominalna vrednost obveznice, dospetje, kupon obveznice, tekoča donosnost
 • razumeli, kako se cena obveznice spremeni
 • razumeli koncept zahtevane donosnosti do dospetja
 • poznali tipe obveznic
 • spoznali, kakšne so lastnosti obveznic
 • spoznali, kakšna so tveganja pri obveznicah
 • poznali naslednje koncepte: bonitetna ocena, obvezniški indeks, »spread«, »yield curve«

V tečaju bomo obravnavali 4 segmente: 
Segment 1: Uvod v obveznice
Segment 2: Dinamika obveznic
Segment 3: Tipi in lastnosti obveznic
Segment 4: Dodatne podrobnosti o obveznicah
 
Po korakih:
Tečaj obsega 25 korakov in traja 61 minut. Na vsakem koraku vas čaka interaktivna video vsebina in praktična vaja, na kateri lahko preizkusite razumevanje novih konceptov.  V povprečju boste za korak potrebovali 5 min.
Želim vem prijetno in predvsem uporabno potovanje po učnih korakih.
 

Content goals


 • Kaj je obveznica
 • Katere vrste obveznic poznamo
 • Kaj je podjetniška in kaj državna obveznica
 • Kako poteka proces izdaje obveznice
 • Kje se večina obveznic trguje
 • Kaj je nominalna vrednost obveznice
 • Kaj je dospetje
 • Kaj je kupon obveznice
 • Kaj je tekoča donosnost
 • Kako se lahko cena obveznice spremeni
 • Kaj je zahtevana donosnost do dospetja
 • Kateri tipi obveznic obstajajo
 • Kakšne so lastnosti obveznic
 • Kakšna so tveganja pri obveznicah
 • Kaj so bonitetne ocene
 • Kaj so obvezniški indeksi in kako so sestavljeni
 • Kaj je spread
 • Kaj je yield curve

Target audience


 • Podjetniki
 • Finančniki

Curriculum


01 Kaj je obveznica


01-01 Vprašanje


02 Proces izdaje obveznice


02-01 Vprašanje


03 Trgovanje z obveznicami


03-01 Vprašanje


04 Nominalna vrednost in dospetje


04-01 Vprašanje


05 Kupon in tekoča donosnost


05-01 Vprašanje


06 Sprememba cene obveznice


06-01 Vprašanje


07 Zahtevana donosnost


07-01 Vprašanje


08 Tipi obveznic


08-01 Vprašanje


09 Lastnosti obveznic


09-01 Vprašanje


10 Tveganja in bonitetne ocene


10-01 Vprašanje


11 Obvezniški indeksi


11-01 Vprašanje


12 Bonus: Spreads


13 Bonus: Yield curve


14 Zaključek