Kaj obstaja v svetu financ?

Spoznajte se z najpogostejšimi finančnimi instrumenti na borzah in njihovimi značilnostmi. Odkrijte kako delujejo finančni trgi in kako se v praksi kupi ali proda delnica (ali kateri drug finančni instrument). Uporabite pridobljeno znanje pri svojih finančnih odločitvah, spoznajte kaj obstaja v svetu financ in si omogočite bolj stabilne donose – če ne veste kaj obstaja, boste verjetno težko znali izbrati, kajne? Izognite se tveganjem, ki so velikokrat na finančnih trgih skrita – odkrijte interese akterjev na trgih in upoštevajte pridobljeno znanje za lažje izogibanje tveganjem. Po končanem tečaju boste prejeli tudi certifikat od podjetja Finančni Trgi.

SAplaceholder

-

Rating

2


Enrolled users

18


Lectures

Duration

0h 45min

Language

Slovenian

Content category

Finance

45,00€

VAT not included

Author


Luka Gubo

Kvantitativni analitik in upravljavec sklada FT Quant Luka Gubo ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja kvantitativnih modelov in investicijskih strategij. Njegov fokus je implementacija ugotovitev priznanih svetovnih akademikov v prakso, kar pomeni razvoj investicijskih pristopov, ki imajo visoke tveganju prilagojene donose. Zagovarja popolno transparentnost delovanja in čim bolj sistematično odločanje v investicijskem procesu. <br></br> Za slovenske medije je pogosto vir informacij ali v obliki posvetov ali pisanja prispevkov in kolumn. Njegovi prispevki in komentarji so bili objavljeni v vseh večjih slovenskih medijih (Planet Siol.net, 24ur.com, Delo, Dnevnik, Finance, RTV Slo, Radio Slovenija, Val202, idr.) <br></br> Portal Finančni trgi je združenje dolgoletnih in izkušenih trgovalcev s področja različnih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje po različnih borzah po svetu. Namen portala je spodbujanje strokovnega razvoja in načina trgovanja ter prenos znanj, informacij in izkušenj med vse ljudi, ki bi želeli dvigniti nivo finančne pismenosti v Sloveniji. <br></br> Smo edini v Sloveniji, ki že sedmo leto organizirano izvajamo izobraževanja na temo trgovanja na ameriških delniških trgih, izobraževanja o trgovanju z opcijami in izobraževanja o investiranju. Pomagali smo že več kot 300 trgovalcem in investitorjem, ki so koristili naša izobraževanja.

What will you be learning?


Spoznajte najbolj pomembne finančne instrumente na trgu in njihov vpliv na trg

Na praktičnem primeru boste spoznali, kako se na dveh različnih trgovalnih platformah oddajajo naročila za nakup in prodajo delnic (ali katerih drugih finančnih instrumentov). Vedeli boste, kakšne tipe borznih naročil poznamo in za kaj se jih uporablja.

V tečaju bomo obravnavali dva segmenta: 

Segment 1: Kaj obstaja
Segment 2: Kako v praksi kupiti delnico
 
Po korakih:

Tečaj obsega 13 korakov in traja 45 minut. Na vsakem koraku vas čaka interaktivna video vsebina in praktična vaja, na kateri lahko preizkusite razumevanje novih konceptov.  V povprečju boste za korak potrebovali 5 min.

Želim vem prijetno in predvsem uporabno potovanje po učnih korakih!

Content goals


  • Razumeti najpomembnejše 4 naložbene razrede.
  • Razumeti termine: delnice, obveznice, terminske pogodbe, CFD.
  • Raziskati in razumeti delovanje trgov in vloge akterjev na trgu.
  • Prepoznati, kako se lahko podjetja na trgu zavarujejo pred rastjo in padci surovin.
  • Spoznati 7 tipov različnih borznih naročil in njihovo uporabnost.
  • kdo so ponudniki likvidnosti in kdo ustvarjalci trga.

Target audience


  • Finančniki.
  • Direktorji.
  • Podjetniki.

Curriculum


01 Uvod


02 Delnice


02-Vprašanje


03 Obveznice


03-Vprašanje


04 Surovine in valute


04-Vprašanje


05 Izvedeni finančni instrumenti


05-Vprašanje


06 Nakup in prodaja delnice v praksi


07 Limit naročilo za nakup delnice


08 Market naročilo za nakup delnice


09 Prodaja kupljenih delnic


10 Prodaja na kratko


11 Zapiranje short pozicije


12 Take profit naročilo


13 Omejevanje izgub


14 Zaključek