Seznanitev z osnovami sistema vodenja kakovosti in zahtevami ISO 9001:2015

V tečaju boste spoznali standard ISO 9001 njegove zahteve in kako lahko izboljša poslovanje vaše organizacije.

SAplaceholder

-

Rating

3


Enrolled users

24


Lectures

Duration

0h 40min

Language

Slovenian

50,00€

VAT not included

Author


Matej Klasinc

Avtor: Matej Klasinc, Bureau Veritas Leta 1828 ustanovljeni Bureau Veritas je mednarodna organizacija s sedežem v Parizu, ki obsega dejavnosti in storitve certificiranja, usposabljanja, preverjanja skladnosti in nadzora. V Sloveniji smo prisotni od leta 1988. Bureau Veritas pomaga organizacijam zagotavljati skladnost njihovih dejavnosti z veljavnimi standardi, zmanjševati tveganja in izboljševati njihove poslovne rezultate ter tako ustvarjati dolgoročno vrednost. O avtorju: Matej Klasinc je po izobrazbi univ. dipl. inž. tehnologije prometa. Za Bureau Veritas izvaja presoje sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001. Kot predavatelj vodi seminarje in delavnice za notranje presojevalce. Delovne izkušnje je nabiral v pomorstvu, logistiki, špediciji, obvladovanju oskrbnih verig in informatizaciji skladišč.

What will you be learning?


Pozdravljeni! 

Sistem vodenja kakovosti ponuja organizacijam okvir za uspešno vodenje postopkov in procesov kakovosti poslovanja ter zagotavljanje najboljših izdelkov ali storitev svojim odjemalcem. Zadovoljstvo odjemalcev je cilj prizadevanj vsake organizacije. Zato je standard ISO 9001:2015 odjemalca postavil v središče naših prizadevanj.

Na tečaju boste spoznali zahteve standarda ISO 9001:2015, njegova temeljna načela in osrednje koncepte ter si pogledali, kako implementacija sistema vodenja kakovosti, skladnega s standardom ISO 9001, koristi vaši organizaciji.

Namen tečaja je razumeti:

► Kaj je sistem vodenja kakovosti?
► Kaj je standard ISO 9001 in kakšne so koristi sistema vodenja, skladnega z njegovimi zahevami?
► Temeljna načela, na katerih temelji standard ISO 9001.
► Procesni pristop in razmišljanje na podlagi tveganja.
► Zahteve standarda v posamezni točki.

Content requirements


  • Brez predznanja

Content goals


  • Udeleženci se bodo spoznali s sistemom vodenja kakovosti.
  • Udeleženci bodo spoznali Standard ISO 9001 in prednosti sistema vodenja kakovosti oblikovanega skladno s standardom.
  • Udeleženci bodo razumeli načela na katerih temelji standard ISO 9001.
  • Udeleženci bodo spoznali procesni pristop in razmišljanje na podlagi tveganja.
  • Udeleženci se bodo spoznali z zahtevami standarda.

Target audience


  • Vsi, ki se želijo na praktičnem primeru seznaniti z osnovami sistema vodenja kakovosti.
  • Vsi, ki bi radi pridobili ustrezno predznanje za udeležbo na seminarju za notranje presojevalce ISO 9001:2015.
  • Vsa podjetja, ki imajo vpeljan sistem vodenja po ISO 9001 in bi radi svoje zaposlene seznanili s ključnimi zahtevami ISO 9001.

Curriculum


Uvod


Uvod v vodenje kakovosti


Kaj je standard ISO 9001 in kakšne so njegove koristi?


Načela vodenja kakovosti


Procesni pristop


PDCA model ali Demingov krog


Kakšne so koristi sistem vodenja kakovosti?


Zahteve standarda


Kontekst organizacije


Kontekst organizacije v Pekarni Kruhek


Voditeljstvo


Voditeljstvo v Pekarni Kruhek


Planiranje


Planiranje v Pekarni Kruhek


Podpora


Podpora v Pekarni Kruhek


Delovanje


Delovanje v Pekarni Kruhek


Vrednotenje izvedbe


Vrednotenje izvedbe v Pekarni Kruhek


Izboljševanje


Izboljševanje v Pekarni Kruhek


Dodatki


Zaključek