Ste že uporabnik?  
EnglishSlovenščinaCрпски језик

(So)ustvarjate organizacijo znanja?

(So)ustvarjate organizacijo znanja?

Nobena skrivnost več ni, da živimo v dobi nenehnega napredka, poplave informacij in vrtoglavega tempa sprememb, ko je kontinuirano učenje na vseh področjih življenja izjemnega pomena. Č,sle moramo biti na tekočem s poplavo novosti že za to, da bi lahko sledili običajnemu klepetu ob kavi, ko se začne pogovor vrteti okrog Higgsovega bozona ali najnovejše pričeske lokalne zvezde, si lahko samo predstavljamo, kako pomembno je, da smo v koraku s časom na svojem strokovnem področju. Samo tako lahko namreč sledimo zahtevam delodajalca, konkuriramo tempu tržišča in, ne nazadnje, neprestano razvijamo svoj potencial. Pa lahko s kontinuiranim pridobivanjem znanj pomembno prispevamo tudi k uspehu svoje organizacije?,sl

Vsekakor. Pri tem pa ne gre samo za nenehno spremljanje novosti stroke področja, na katerem delujemo. V informacijski dobi je znanje ključna konkurenčna prednost vsake organizacije in danes so organizacije, predvsem pa njihovo ključno bogastvo, ljudje, vse bolj usmerjeni v pridobivanje širokega spektra specifičnih znanj, ki pri zaposlenih krepijo tiste kompetence, ki so ključnega pomena za učinkovito opravljanje raznovrstnih delovnih nalog. Če poenostavimo: ni dovolj, da svojim skrbnikom ključnih kupcev omogočimo izobraževanje, ki bo poglobilo njihovo detajlno poznavanje produkta, ki ga tržijo, temveč je koristno, da jih krepimo tudi na področjih komunikacije, obvladovanja stresa ali postavljanja ciljev. Vedno bolj se tudi kaže trend, ki je nasproten principom učenja v smislu pomnjenja velike količine informacij, ki so bili relevantni v času, ko so bili znanje in informacije težje dostopne, temveč se osredotoča na spretnosti učinkovitega iskanja ključnih uporabnih informacij v poplavi znanja, ki nam je ves čas na voljo znotraj različnih virov.,sl

Kljub temu, da se o pomenu znanja kot takega, pa tudi o pomenu razvoja ljudi in nenehnega učenja, na veliko raziskuje, razpreda in piše, pa raziskave, ki spremljajo trende vlaganja v ljudi v času zadnje gospodarske krize, na eni strani kažejo na to, da je velik del organizacij krčilo stroške prav na ‘nepotrebnih,sl,ali ‘manj nujnih,sl,investicijah, kamor so večinoma spadali tudi vsi odhodki, povezani z razvojem zaposlenih. Po drugi strani pa je vse bolj razvidno, da so organizacije, ki splošnemu trendu niso podlegle in so v razvoju sodelavcev videle strateško naložbo tudi v času negativne gospodarske rasti, danes, ko gospodarstvo okreva, v vse večji prednosti.,sl’ ali ‘manj nujnih’ investicijah, kamor so večinoma spadali tudi vsi odhodki, povezani z razvojem zaposlenih. Po drugi strani pa je vse bolj razvidno, da so organizacije, ki splošnemu trendu niso podlegle in so v razvoju sodelavcev videle strateško naložbo tudi v času negativne gospodarske rasti, danes, ko gospodarstvo okreva, v vse večji prednosti.

Zakaj? Koristi razvoja zaposlenih (pomemben del slednjega so tudi izobraževanja), so tako večplastne, da jih najdemo v skoraj vsaki pori poslovanja. Če v ljudi vlagamo, jim omogočamo napredovanje in razvoj, so na delovnem mestu bolj zadovoljni, bolj pripadni podjetju in kot taki pripravljeni s svojimi znanjem v veliki meri prispevati k uspešnosti svoje organizacije. Takšne organizacije pa po drugi strani z lahkoto pritegnejo in zadržijo talente, ki v organizacijo prinesejo novo znanje in možnosti za napredek. In tako je krog znanja sklenjen. Ni potrebno poudarjati, da se je organizacija znanja sposobna bolje prilagajati hitrim spremembam v okolju, prispevek vsakega zaposlenega je maksimiziran in poslovni cilji lažje uresničljivi.,sl

Predpostavljamo lahko, da bodo v prihodnosti, ko lahko pričakujemo še večji razmah inovacij, pretok informacij in vse večjo globalno konkurenčnost, zares uspešne samo tiste organizacije, ki bodo znanje prepoznale kot svojo ključno konkurenčno prednost in bodo na podlagi znanja razvijale storitve, produkte in know-how, ki bodo edinstveni, kompleksni in jih bo težko posnemati. Predpogoj za to pa predstavlja vodstvo z ustrezno vizijo, ki razvija kulturo učenja znotraj organizacije in motivira in usmerja zaposlene k razvoju, učenju in napredku. Spodbujajmo torej kulturo znanja in se nikoli ne nehajmo učiti. Tako bomo imeli več možnosti za osebno in poklicno zadovoljstvo na delovnem mestu in zunaj njega.,sl

Avtorica: Anja Kovačič, HR svetovalka, HRM.

Podjetje HRM pomaga drugim podjetjem poskrbeti za kvalitetno, korektno in učinkovito vodenje ljudi ter odgovorno in profesionalno ravnanje z zaposlenimi.

Odlične e-tečaje podjetja HRM, najdete na

SA-Market-Logo

Deli to objavo z dugimi