Varnost osebnih podatkov in GDPR

Spoznajte se z uredbo za varstvo osebnih podatkov GDPR.

SAplaceholder

-

Rating

-


Enrolled users

24


Lectures

Duration

1h 00min

Language

Slovenian

80,00€

VAT not included

Author


Robert Brumnik

Avtor: Robert Brumnik, Bureau Veritas Leta 1828 ustanovljeni Bureau Veritas je mednarodna organizacija s sedežem v Parizu, ki obsega dejavnosti in storitve certificiranja, usposabljanja, preverjanja skladnosti in nadzora. V Sloveniji smo prisotni od leta 1988. Bureau Veritas pomaga organizacijam zagotavljati skladnost njihovih dejavnosti z veljavnimi standardi, zmanjševati tveganja in izboljševati njihove poslovne rezultate ter tako ustvarjati dolgoročno vrednost. O avtorju: Robert Brumnik za Bureau Veritas izvaja presoje po standardih ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001 ter po uredbah GDPR in eIDAS. Je predavatelj na seminarjih za DPO in GDPR specialiste. Na Fakulteti za podjetništvo – GEA College je izredni profesor za predmetno področje informatika. Dosedaj je objavil več kot 50 strokovnih in znanstvenih člankov

What will you be learning?


Pozdravljeni v tečaju "Varnost osebnih podatkov in GDPR". Uredba GPDR ali "General data protection regulation" je nova uredba na področju varnosti osebnih podatkov v Evropski Uniji, ki velja od 25. maja 2015.
Nova uredba bo v mnogih pogledih poostrila varnost osebnih podatkov in bo zavezujoča za vse države članice EU ter države, ki želijo obdelovati osebne podatke evropskih državljanov. GDPR prinaša visoke kazni za morebitne kršitve varnosti osebnih podatkov, k isegajo do 4% letnega dohodka organizacije ali do 20 milijonov evrov. V naslednjih korakih bomo podrobno spoznali obseg sprememb, ki jih GDPR prinaša.

 • Namen tečaja je razumeti:
 • Kaj je uredba GDPR?
 • Kako se razlikuje od Direktive 95/46 /ES in zakaj je do GDPR prišlo?
 • Kakšne vloge predvideva GDPR?
 • Kakšen je obseg GDPR?
 • Katera so načela GDPR?
 • Kako poteka vpeljava GDPR?
 • Ali organizacija potrebuje pooblaščenca za varnost podatkov?
 • Kako pridobimo soglasje subjekta?
 • Katere so pravice subjekta?
 • Kakšne so odgovornosti organizacij?
 • Kako poteka javljanje kršitev?

Content requirements


 • Predznanje ni potrebno.

Content goals


 • Uporabnik se bo spoznal z uredbo GDPR:
 • Uporabnik se bo seznanil s spremembami, ki jih uredba GDPR prinaša.
 • Uporabnik se bo spoznal z vlogama upravljavca in obdelovalca podatkov.
 • Uporabnik bo spoznal funcijo "Pooblaščenca za varnost podatkov (DPO)" kdaj je vpeljava funkcije potrebna.
 • Uporabnik bo spoznal pravice subjekta, ki jih jamči GDPR.
 • Uporabnik bo spoznal primerni način za pridobitev soglasja.

Target audience


 • Vsem, ki delajo z osebnimi podatki in se morajo seznaniti z novostmi, ki jih prinaša GDPR. Primeren je za zaposlene v gospodarstvu in v javni upravi.

Curriculum


Uvod


Varovanje osebnih podatkov


Zakaj je prišlo do GDPR?


Kaj je GDPR?


Vloge v GDPR


Obseg GDPR


Osebni podatki


Šest načel GDPR


6 načel na primeru


Vpeljava GDPR


Ali vaša organizacija potrebuje DPO?


Odgovornost


Obveznosti upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov


Pravice osebe na katero se nanašajo osebni podatki


Pogoji za zbiranje osebnih podatkov


Pogoji za zbiranje posebnih vrst osebnih podatkov


Pridobivanje soglasja za obdelavo osebnih podatkov


Vpogled


Zahteva za vpogled


Deljenje osebnih podatkov


Primeri prošenj za dostopanje do osebnih podatkov


Prenos podatkov izven Evropske unije


Javljanje kršitev varnosti osebnih podatkov


Zaključek